Advokat Carolyn Midsem

 Carolyn jobber særlig med familierett, skolerett, trygderett og barnevern.

Hovednummer: 23 32 64 00
Direkte: 23 32 64 02  
Mobil: 95 21 11 13 

E-post: midsem@advokatfellesskap.no

 

Timepris varierer med sakens art og kompleksitet, og fastsettes for det enkelte oppdrag. Veiledende pris ligger mellom kr. 1.700,- og kr. 2.000,- inkl. mva. For saker som kommer inn under lov om fri rettshjelp fastsetter staten egenandel som skal betales av klient. Per i dag er den fra kr. 1.020,- (fritt rettsråd) til maksimalt kr. 8.160,- (fri sakførsel). Klienten betaler ikke merverdiavgift av egenandel.  

   
Arbeidsområder:

Familierett
Skolerett
Trygd og helserett (særlig ME) 
Arverett og skifte
Skilsmisser
Barnefordeling
Barnevern
   
 

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo