Advokat Johan VD Kongsvik

Advokat Kongsvik jobber med toll- og avgiftsrett, alminnelig forretningsjuss.

Hovednummer: 23 32 64 00  
Direkte: 23 32 64 12
Mobil: 90 02 21 04

Pris:  Fra kr 1.250,- til kr 2.500,- inkl mva.

E-post: advokat@kongsvik.org

   
Arbeidsområde:

Handelsrådgivning:
Import og eksport.
Tollprosedyrer: Tollverdi, tollfrihet, ekspertlisenser, tollager, tarifering, fortolling og tollrefusjon, flyttegods, TVINN
Særavgifter: Motorvogner, avgiftsfri innførsel, øl/vin, tobakk, HFK, emballasje, mineralolje, drivstoff, båtmotorer
Merverdiavgift: Avgiftsfritak, Nordsjø- leveranser/import, kontrollsaker,bokettersyn
Avgiftsrepresentasjon
Næringsmidler: Mattilsynet/Statkorn
Miljøavgifter


   
Praksis:
 
Finansdepartementet
Oslo Politikammer
Toll- og avgiftsdirektoratet
KPMG Law Advokatfirma

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo